Meetbaarheid verduurzaming
Meetbaarheid verduurzaming Meetbaarheid verduurzaming
Monitoren

We bieden houvast door de resultaten van verduurzaming meetbaar te maken. Bekijk hieronder de aanpak en specifieke cases van onze adviespijler Monitoren. Of klik door naar de andere adviespijlers Onderzoeken en Ontwikkelen.

Meetbaarheid motiveert

Onze praktische monitoring vertaalt vermoedens naar feiten en vragen naar antwoorden. We maken de situatie op een objectieve manier inzichtelijk en ontwikkelen instrumenten die de toepasbaarheid van ons advies vergroten. Dat doen we in opdracht en proactief. Neem de serie meetlatten die we hebben ontwikkeld voor pesticiden, biodiversiteit, klimaat en ammoniak. Die hebben hun waarde inmiddels in de praktijk bewezen. Ook onze infographics en labels zoals Planet Proof laten zien dat meetbaarheid motiveert én activeert.

Cases

Meetlatten

  • Biodiversiteitsmeetlat ‘Scoren met biodiversiteit’

Monitoring biodiversiteit

  • Monitoringstool biodiversiteit ‘Biodiversiteit meten is biodiversiteit weten’
  • Monitoring plagen ‘De kracht van natuurlijke vijanden’

Monitoring uitstoot ammoniak en methaan

  • Methaan- en ammoniakmetingen ‘Handelingsperspectief door inzicht in uitstoot’

Evaluaties